บริการทางการแพทย์


คลินิกอายุรกรรม

ตรวจรักษาและให้คำปรึกษาทางด้านโรคทางด้านอายุรกรรมทั่วไปเช่นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร โรคไต โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โลหิตจาง ฯลฯ ด้วยแพทย์เฉพาะทาง ด้านอายุรกรรม

คลินิกกุมารเวช

การดูแลสุขภาพของเด็กทุกคนให้สมบูรณ์ทั้งกายและใจเจริญเติบโตสมวัยมีพัฒนาการที่ดีมีภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็นและมีความสุขในครอบครัวเป็นเป้าหมายหลักของทีมกุมารแพทย์โรงพยาบาลบุญญาเวช

คลินิกผิวหนัง ความงามและเลเซอร์

ผิวสวย สร้างได้ เรื่องความสวยความงาม เป็นเรื่องที่คนทุกเพศ ทุกวัย ให้ความสำคัญไม่เพียงแต่ผู้หญิงเราเท่านั้นที่ใส่ใจปัจจุบันคุณผู้ชายก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันเรียกได้ว่าความงามนั้นเป็นที่พึงปรารถนาของทุกคน

ศูนย์ไตเทียม

คลินิกไตเทียมโรงพยาบาลบุญญาเวช เปิดบริการทุกวัน โดยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านไตเทียมที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์โดยตรง รวมทั้งมีเครื่องไตเทียมที่ทันสมัยพร้อมให้บริการด้วยความปลอดภัยและได้มาตรฐาน

ล้างลำไส้ (DETOX)

DETOX (หนึ่งในวิธีธรรมชาติบำบัด) การสวนล้างลำไส้ ด้วยน้ำ 25 ลิตร เพื่อขจัดของเสีย สารพิษในร่างกายทำให้ชีวิตและสุขภาพดีขึ้น

ยิงสลายนิ่วในไต (ESWL)

ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องนอน รพ.

การตรวจอัลตร้าซาวนด์ (Ultrasound)

การนำคลื่นเสียงความถี่สูงมาใช้ประโยชน์ในการตรวจอวัยวะต่างๆของร่างกาย

ส่องกล้องทางเดินอาหาร (Gastroscopy)

เป็นการตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น ซึ่งรวมถึงหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น

ส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ (Cystoscopy)

การส่องกล้องเพื่อดูทางเดินปัสสาวะเป็นการตรวจภายในดูท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ รวมไปถึงท่อไต

คลินิกท่านชาย

ให้คำปรึกษาและดูแลในทุกเรื่องที่สำคัญของผู้ชาย

รองเท้าเพื่อสุขภาพ

สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเท้า เช่น เท้าผิดรูป เท้าแบน
เท้าปุก เท้าบิด รองช้ำ เท้าเบาหวาน เป็นต้น

บริษัทประกันชีวิต

ประกันชีวิต"ไม่ต้องสำรองจ่าย"