บุคลากรทางการแพทย์

วัน-เวลาทำการของแพทย์

ชื่อ-นามสกุลแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
พญ.บุญญา สัมฤทธิวณิชชา - - - 12.00-18.00 เฉพาะ Case นัด กรุณาโทรนัดล่วงหน้า 12.00-18.00 เฉพาะ Case นัด กรุณาโทรนัดล่วงหน้า 10.00-17.00 เฉพาะ Case นัด กรุณาโทรนัดล่วงหน้า -
นพ.ทรงเกียรติ หลิวสุวรรณ 08.00 - 22.00 น. 08.00 - 22.00 น. 08.00 - 13.00 น. 08.00 - 22.00 น. 08.00 - 22.00 น. 08.00 - 17.00 น. 08.00 - 22.00 น.
นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ - - วันพุธ สัปดาห์ ที่ 1 , 3 ของเดือน เวลาออกตรวจ 17.30 - 20.30 น - - - -
พญ.วาสนา อุตสาหะ - - - - - - อาทิตย์ที่ 3 และ 4 ของเดือน เวลา 9.00-12.00 น.
นพ.สรรชัย วิโรจน์แสงทอง - - วันพุธสัปดาห์ 2 ,4 ของเดือน กรุณาโทรนัดล่วงหน้า - - - -
นพ.สกลรัฐ ทิตอร่าม - - วันพุธสัปดาห์ 2 ,4 ของเดือน กรุณาโทรนัดล่วงหน้า - - - -
นพ.ภัคพล บำรุงพืช - - วันพุธสัปดาห์ 2 ,4 ของเดือน กรุณาโทรนัดล่วงหน้า - - - -
พญ.ฉัตรพร กิตติตระกูล - - - - - - เฉพาะ Case นัด กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

คณะแพทย์

พญ.บุญญา สัมฤทธิวณิชชา

แพทย์เฉพาะทางด้านตจวิทยา

นพ.ทรงเกียรติ หลิวสุวรรณ

อายุรแพทย์
อายุรแพทย์โรคไต

นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์

แพทย์เฉพาะทางด้านสมองและพัฒนาการ

พญ.วาสนา อุตสาหะ

รังสีแพทย์

นพ.สรรชัย วิโรจน์แสงทอง

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ (Urologist)
**ส่องกล้องทางเดินปัสสวะ**

นพ.สกลรัฐ ทิตอร่าม

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ (Urologist)
**ส่องกล้องทางเดินปัสสวะ**

นพ.ภัคพล บำรุงพืช

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ (Urologist)
**ส่องกล้องทางเดินปัสสวะ**

พญ.ฉัตรพร กิตติตระกูล

ส่องกล้องทางเดินอาหาร