ส่องกล้องทางเดินอาหาร (Gastroscopy)


เป็นการตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น ซึ่งรวมถึงหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น


รายละเอียดบริการ

ส่องกล้องทางเดินอาหาร (Gastroscopy)

     เป็นการใช้กล้องที่มีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็ก ปรับโค้งงอได้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. ที่ปลายกล้องมีเลนส์ขยายภาพปลายอีกข้างหนึ่งต่อเข้ากับเครื่องกำเนิดแสงและส่งภาพมายังจอรับภาพส่องเข้าไปในปากผ่านหลอดอาหารลงไปในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น

หากท่านมีอาการดังต่อไปนี้...ควรส่องกล้องทางเดินอาหาร

1.  อายุ 40 ปีขึ้นไป ปวดท้องบริเวณลิ้นปี่เรื้อรัง ควรตรวจคัดกรองหามะเร็งกระเพาะอาหาร

2.  ซีดหรือโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็กโดยไม่ทราบสาเหตุ

3.  มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น หรือสงสัยว่ามีแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้น

4.  กรดไหลย้อนเข้าไปในหลอดอาหาร กลืนลำบาก หรือหลอดอาหารตีบตัน

แพทย์ออกตรวจทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. (กรุณาโทรนัดล่วงหน้า) 

           

คณะแพทย์

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง