ส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ (Cystoscopy)


การส่องกล้องเพื่อดูทางเดินปัสสาวะเป็นการตรวจภายในดูท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ รวมไปถึงท่อไต


รายละเอียดบริการ

ส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ (Cystoscopy)

การส่องกล้องเพื่อตรวจทางเดินปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะ รวมไปถึงท่อไต ใช้ในการวินิจฉัยรักษาโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ รวมถึงส่องกล้องเข้าไปเอานิ่วออกมา ช่วยในการวินิจฉัยมะเร็งหรือเนื้องอกทางเดินปัสสาวะ

นพ.สรรชัย  วิโรจน์แสงทอง , นพ.สกลรัฐ  ทิตอร่าม , นพ.ภัคพล  บำรุงพืช

*แพทย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (Urologist)  ออกตรวจทุกวันพุธที่ 2,4 ของเดือน*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 0-2806-8885-7 , 0-2106-3524

คณะแพทย์

นพ.สรรชัย วิโรจน์แสงทอง

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ (Urologist)
**ส่องกล้องทางเดินปัสสวะ**

นพ.สกลรัฐ ทิตอร่าม

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ (Urologist)
**ส่องกล้องทางเดินปัสสวะ**

นพ.ภัคพล บำรุงพืช

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ (Urologist)
**ส่องกล้องทางเดินปัสสวะ**

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง