ศูนย์ไตเทียม


คลินิกไตเทียมโรงพยาบาลบุญญาเวช เปิดบริการทุกวัน โดยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านไตเทียมที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์โดยตรง รวมทั้งมีเครื่องไตเทียมที่ทันสมัยพร้อมให้บริการด้วยความปลอดภัยและได้มาตรฐาน


รายละเอียดบริการ

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  (Hemodialysis)  

การรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังและเฉียบพลัน ด้วยการฟอกเลือดโดยใช้เครื่องไตเทียม Hemodialysis ซึ่งเครื่องไตเทียมจะทำหน้าที่ของขจัดของเสียออกจากร่างกายโดยอาศัยตัวกรองเลือดและระบบการทำงานของเครื่องไตเทียม โดยผู้ป่วยจะต้องรับบริการฟอกเลือดที่สถานพยาบาล  ประมาณ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ทำการประเมิน  ครั้งละ  4  ชั่วโมง ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของสมาคมโรคไต คลินิกไตเทียมโรงพยาบาลบุญญาเวช  เปิดบริการทุกวัน   โดยแพทย์และทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านไตเทียมที่มีความรู้   ความสามารถและประสบการณ์โดยตรง รวมทั้งมีเครื่องไตเทียมที่ทันสมัยพร้อมให้บริการด้วยความปลอดภัยและได้มาตรฐาน จำนวน 13  เครื่อง  และกำลังขยายเป็น 15 เครื่องในเร็วๆนี้...    ทางโรงพยาบาลบุญญาเวชได้เข้าร่วมโครงการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมกับประกันสังคม  และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท),และผู้ป่วยเงินสด
ให้บริการทุกวัน วันละ 4 รอบ มีแพทย์โรคไตประจำทุกรอบ

 

ราคา 1,500 - 1,800 บาท/ครั้ง

  • รอบ 1  เวลา  06.00  - 10.00 น.
  • รอบ 2  เวลา  10.00  - 14.00 น.
  • รอบ  3  เวลา  14.00 - 18.00 น.
  • รอบ  4  เวลา  18.00 - 22.00 น.

การล้างไตทางหน้าท้อง (Peritoneal dialysis)

บริการสั่ง-ส่งน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง (สำหรับผู้ป่วยเงินสด)อบถามราคาและรายละเอียดได้ที่ แผนกการตลาด

สำหรับผู้ป่วยเข้าโครงการประกันสังคม ราคา 24,000 บาท/เดือน* ผู้ประกันตนจ่ายส่วนเกิน 4,000 บาท/เดือน

          การล้างไตทางหน้าท้องมีการพัฒนาร่วม 70 ปีมาแล้ว  หลักการคือ ใส่น้ำยาที่สะอาดประกอบไปด้วยเกลือแร่ที่เหมาะสมลงไปในช่องท้อง ทิ้งไว้ประมาณ 4-8 ชั่วโมง ต่อรอบ  ก็จะมีการขจัดของเสียจากเลือดลงมาอยู่ในน้ำยา  จากนั้นปล่อยน้ำยาออกและใส่น้ำยาใหม่เข้าไป ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ทุกวัน วันละ 4 รอบ โดยผู้ป่วยต้องรับการใส่สายทางช่องท้องก่อน และเปลี่ยนถ่ายน้ำยาเองที่บ้านหรือที่ทำงาน ข้อดีคือไม่ต้องขาดงานไม่เสียเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลบ่อย ๆ ผู้ป่วยจะรับประทานอาหารได้โดยไม่ต้องควบคุมมากนัก แต่ก็ต้องมีสายทางหน้าท้องตลอด

         ภาวะที่แทรกซ้อนที่พบบ่อยคือการติดเชื้อในช่องท้อง จึต้องมีการระวังเรื่องความสะอาด และฝึกเปลี่ยนน้ำยาด้วยวิธีที่ปลอดเชื้อโดยผู้ที่เหมาะสมสำหรับการล้างไตวิธีนี้ คือ ผู้ที่ไม่สามารถฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้ เช่น มีภาวะความดันโลหิตต่ำ มีหัวใจเต้นผิดจังหวะ ไม่มีเส้นเลือดที่แข็งเรงพอที่จะฟอกด้วยเครื่องไตเทียม

ราคาน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)

ลำดับที่ รายการสินค้า หน่วย ราคาขาย
1 HighDose Dianeal PD4 2x5L กล่อง 1,620.00
2 Dianeal PD2 Dextrose 2x5L กล่อง 1,285.00
3 Homechoice AutomatedPD Set(Adult) ชิ้น 770.00
4 Dianeal PD4 Ultrabag 6x2L กล่อง 1,540.00
5 Dianeal PD4 Twinbag 6x2L กล่อง 1,480.00
6 Cycler Drainage Set (1 Pack / 2 ea.) แพ็ค 390.00

หมายเหตุ :  PD2 คือ น้ำยา Normal Calcium ปริมาณ 3.5 mEq

                  PD4 คือ น้ำยา Low Calcium ปริมาณ 2.5 mEq

ปรึกษาฟอกไตโดยแพทย์เฉพาะทาง ไม่เสียค่าใช้จ่าย

         โทร. 0-2806-8885-7 , 0-2106-3524  ทุกวัน

คณะแพทย์

นพ.ทรงเกียรติ หลิวสุวรรณ

อายุรแพทย์
อายุรแพทย์โรคไต

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง