คลินิกอายุรกรรม


ตรวจรักษาและให้คำปรึกษาทางด้านโรคทางด้านอายุรกรรมทั่วไปเช่นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร โรคไต โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โลหิตจาง ฯลฯ ด้วยแพทย์เฉพาะทาง ด้านอายุรกรรม


รายละเอียดบริการ

โรคความดันโลหิตสูง

        ความดันโลหิตสูง คือภาวะที่มีแรงอัดดันปริมาณมากกระทำต่อผนังหลอดเลือดแดง ในขณะที่หัวใจสูบฉีดโลหิต   โรคนี้มักไม่แสดงอาการจนกว่าเป็นมาก  และอยู่ในระยะอันตราย   ซึ่งเมื่อถึงขั้นดังกล่าวจะแสดงอาการปวดศีรษะ หน้ามืด  มีเสียงในหูและหัวใจเต้นเร็ว  ถ้าไม่ได้รับการควบคุม  โรคความดันโลหิตสูง   อาจทำให้หัวใจล้มเหลว   หลอดเลือดในสมองตีบ  หรือไตวายได้  และอาจเป็นอันตราย  ต่อดวงตาและอวัยวะอื่นๆ
ค่าปกติของความดันโลหิตขณะพักของผู้ใหญ่จะอ่านได้ประมาณ120/80 mm Hg ถ้าค่าความดันคงที่อยู่ในระดับ140/90 mm Hg หรือสูงกว่านี้ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งส่วนใหญ่โรคความดันโลหิตสูงที่เกิดขึ้นในคนมักไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด

โรคโลหิตจาง

ภาวะโลหิตจาง(Anemia) เป็นโรคเกี่ยวกับโลหิตที่พบบ่อยที่สุด มีหลายชนิด หากแยกตามกลไกการเกิดโรคจะแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆดังนี้

 1. กลุ่มที่เกิดจากร่างกายสร้างจำนวนเม็ดโลหิตแดงได้น้อย เช่น Aplastic Anemia
 2. กลุ่มที่เกิดการเม็ดเลือดแดงถูกทำลายมาก เช่น Hemolytic anemia
 3. กลุ่มที่เม็ดเลือดแดงถูกนำไปใช้ได้ไม่ปกติเช่น ไม่สามารถนำออกซิเจนไปสู่อวัยวะอื่นๆได้อย่างพอเพียง ซึ่งมักเกิดจากภาวะที่ร่างกายขาดสารอาหาร และเเร่ธาตุต่างๆ เช่น Vitamine B, Folic or Iron Deficiency เป็นต้น


โลหิตจางชนิดที่พบบ่อยมีดังนี้

 • ชนิดขาดธาตุเหล็ก(Iron Deficiency Anemia) ซึ่งพบมากที่สุดเกิดจากร่างกายขาดธาตุเหล็กทำให้ไม่เพียงพอในการสร้างฮีโมโกลบินอาจเกิดจากการรับประทานอาหารไม่เพียงพอมีโรคลำไส้หรือเสียเลือดซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการมีประจำเดือนมากหรือมีการเสียโลหิตเรื้อรังจากสาเหตุอื่น
 • ชนิดไขกระดูกบกพร่องหรืออะพลาสติก(Aplastic) เกิดเมื่อไขกระดูกไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดบางชนิดได้เพียงพอเช่นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวหรือเกล็ดเลือดแต่เม็ดเลือดที่ผลิตได้จะมีลักษณะทั่วไปเป็นปกติสาเหตุที่เป็นไปได้คือมีความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือมีเนื้องอกของต่อมไทมัสการได้รับรังสีและสารเคมีบางชนิดหรือเกิดภายหลังโรคติดเชื้อภาวะนี้อาจเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • ชนิดขาดกรดโฟลิก(Folic acid Deficiency Anemia) มักเป็นผลจากการขาดวิตามินบีซึ่งจำเป็นในการสร้างฮีโมโกลบินภาวะโลหิตจางชนิดนี้พบบ่อยในโรคพิษสุราและโรคลำไส้ซึ่งพบน้อยกว่า
 • ชนิดเม็ดเลือดแดงแตกหรือฮีโมลิติก(Hemolytic Anemia) เกิดจากมีการทำลายเม็ดเลือดแดงเกินกว่าที่ร่างกายจะสร้างทันบางครั้งเกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อต้านเซลล์เม็ดเลือดแดง
 • ชนิดขาดวิตามินบีหรือเพอร์นิเซียส(Pernicious Anemia) เกิดจากการขาดวิตามินบี12 เนื่องจากกระเพาะอาหารไม่สามารถสร้างสารที่จำเป็นในการดูดซึมวิตามินเข้าสู่กระแสโลหิต

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งสาเหตุแบ่งได้เป็น ภาวะที่ขาดฮอร์โมนอินซูลิน (Type I) หรือ ภาวะดื้อต่ออินซูลิน เป็นผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของอินซูลินลดลง จนทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ตามปกติ  ทำให้ระดับน้าตาลคงค้างอยู่ในเลือดเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะต่างๆ ที่พบได้บ่อย คือ ตา ไต และระบบประสาทเป็นต้น

โรคไขมันในเลือดสูง (Hypercholesterolemia)

ภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงของระบบและ อวัยวะต่างๆในร่างกาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะหลอดเลือดแข็งตัว(Atherosclerosis) ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ( Myocardia Infarction, MI) ซึ่งโรค MI นับเป็นโรคร้ายอีกชนิดหนึ่งที่คร่าชีวิตมนุษย์เราเป็นอันดับต้นๆ แม้จะดูน่ากลัวแต่ภาวะไขมันในหลอดเลือดสูงสามารถควบคุมและป้องกันได้ไม่ยาก ถ้าสามารถทำได้จะช่วยลดอัตราการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหัวใจได้อย่างมาก


ชนิดของไขมันในเลือด ไขมันในเลือดที่สำคัญมีอยู่หลายชนิด ได้แก่ ไขมันโคเลสเตอรอล(Cholesterol) และไขมันไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride) โดยทั่วไปในการตรวจไขมันในเลือดจะตรวจสารต่างๆดังต่อไปนี้

 1. โคเลสเตอรอล(Cholesterol) เป็นไขมันชนิดหนึ่งที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้ขึ้นเองจากตับและลำไส้   หรือได้รับจากสารอาหารที่รับประทานเข้าไป  อาหารที่มาจากพืชจะไม่พบโคเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบ  แต่จะพบมากในไขมันสัตว์  ปริมาณไขมันขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารโคเลสเตอรอลมีความสำคัญต่อร่างกาย  โดยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์สมอง แต่ห้ามมีไขมันโคเลสเตอรอลมากเกินไป ก็จะเป็นโทษต่อร่างกายเช่นกัน  ซึ่งไขมันเหล่านี้จะไปสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดแดงทั่วร่างกาย เช่น หลอดเลือดสมอง  หลอดเลือดหัวใจ  ฯลฯ ทำให้เกิดเส้นเลือดแข็งตัวและการตีบตันของหลอดเลือด  ในอนาคตจะเป็นช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปริมาณโคเลสเตอรอลและมีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นร่วมด้วยหรือไม่ เช่น  ความดันโลหิตสูง  ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน การสูบบุหรี่ ความอ้วน และการไม่ออกกำลังกาย  เป็นต้น
  เรายังแบ่งไขมันโคเลสเตอรอลได้ย่อยๆ  อีกที่สำคัญ2 ชนิดคือ
  1. เอชดีแอล(High density lipoprotein-HDL) มีหน้าที่ นำโครเลสเตอรอลจากกระแสเลือดไปทำลายที่ตับดังนั้นถ้าระดับHDLในเลือดสูงจะทำให้อัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบน้อยลง HDL จะสูงได้จากการออกกำลังกายระดับปกติในเลือดผู้ชายมากกว่า40 มิลลิกรัม/ต่อเดซิลิตร ผู้หญิงมากกว่า50 มิลลิกรัม/ต่อเดซิลิตร
  2. แอลดีแอล (Low density lipoprotein-LDL) หากมีไขมันชนิดนี้ในเลือดสูงก็จะไปเกาะผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดพอกหนาขึ้นจนความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเสียไปหลอดเลือดจะตีบแคบลงทำให้การไหลเวียนเลือดไม่สะดวกจึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดตีบตันได้มาก ระดับปกติในเลือดไม่ควรเกิน130 มิลลิกรัม/ต่อเดซิลิตร
 2. ไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride) เป็นไขมันชนิดหนึ่งเกิดจากการสร้างขึ้นเองในร่างกายจากน้ำตาลและแป้งหรือจากอาหารที่รับประทานเข้าไป  มีความสำคัญทางด้านโภชนาการหลายประการนับตั้งแต่ให้พลังงานช่วยในการดูดซึมวิตามินเอดีอีและเค  ช่วยทำให้รู้สึกอิ่มท้องอยู่นานนอกจากนี้ร่างกายยังเก็บสะสมไตรกลีเซอไรด์ไว้สำหรับให้พลังงานเมื่อมีความต้องการอย่างไรก็ตามการมีไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงหรือพบว่าสูงในคนที่มี โคเลสเตอรอลสูงอยู่แล้วเชื่อว่ามีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบมากขึ้นระดับปกติในเลือดไม่ควรเกิน150  มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร(ค่าปกติ50 – 150 mg/dl)

คณะแพทย์

พญ.ฉัตรพร กิตติตระกูล

ส่องกล้องทางเดินอาหาร

นพ.ทรงเกียรติ หลิวสุวรรณ

อายุรแพทย์
อายุรแพทย์โรคไต

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมคู่รัก

เหมาะสำหรับคู่รักที่กำลังจะแต่งงาน หรือเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร

ตรวจการคัดกรองโรคมะเร็ง

ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

โปรแกรมผู้สูงอายุ

เหมาะสำหรับบุคคลที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองโรคที่มีความเสี่ยงต่อผู้สูงอายุ เพื่อจะได้ทางแนวทางป้องกันและรักษาต่อไป

ตรวจสุขภาพประจำปี

ทางโรงพยาบาลบุญญาเวชได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสำหรับช่วงอายุ และมีหลากหลายโปรแกรม เช่น โปรแกรม 1 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี โปรแกรม 2 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป

ตรวจสุขภาพ โรคเบาหวาน

โปรแกรมเบาหวาน(รู้ทันเบาหวาน ต้านทานโรคแทรกซ้อน)

โรคหัวใจหัวใจ

โปรแกรมรักษ์หัวใจ (ตรวจสุขภาพ เพื่อร่างกายปลอดโรคภัย)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธ์ุ ราคา 590.-/เข็ม (ไม่รวมค่าแพทย์) 4 สายพันธ์ ราคา 690.-/เข็ม (ไม่รวมค่าแพทย์) มีบริการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มราคาพิเศษ (ฉีดนอกสถานที่หรือที่บริษัท)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกHPV (Gardasil) 4 สายพันธ์ุ (6,11,16,18)

อัตราค่าห้องพัก

ทางโรงพยาบาลบุญญาเวช มีบริการห้องพักดังนี้ -ห้องเดี่ยว VIP -ห้องเดี่ยว -ห้องรวม ชาย/หญิง