คลินิกกุมารเวช


การดูแลสุขภาพของเด็กทุกคนให้สมบูรณ์ทั้งกายและใจเจริญเติบโตสมวัยมีพัฒนาการที่ดีมีภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็นและมีความสุขในครอบครัวเป็นเป้าหมายหลักของทีมกุมารแพทย์โรงพยาบาลบุญญาเวช


รายละเอียดบริการ

กุมารเวช (Pediatric)

  • การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไป
  • ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนตามกำหนด ตั้งแต่แรกเกิดถึง 15 ปี รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนใหม่ ๆ ที่คุณพ่อคุณแม่อาจสงสัย
  • แพทย์เฉพาะทาง

winkระบบประสาทและสมอง - วันพุธที่1,3 เวลา 17:30-20:30 น.                         

โรคภูมิแพ้

ให้บริการวินิจฉัยและรักษาอาการภูมิแพ้ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (subspecialists) หากเด็กมีอาการของโรคภูมิแพ้อากาศ, จมูกอักเสบ, ขนหรือรังแคของสัตว์เลี้ยง, แพ้อาหาร หรือการสัมผัสสารระคายเคือง โรคผื่นภูมิแพ้ทางผิวหนังและลมพิษ แพทย์อาจแนะนำให้ทำการทดสอบเพื่อหาสาเหตุของ สารก่อภูมิแพ้ทางผิวหนัง 

-  การทดสอบภูมิแพ้จากเลือด (Specific IgE) ราคา 1,500 บาท Test ต่อ  ไป1,000 บาท  *(ยังไม่รวมค่าแพทย์ทุกรายการ)

ระบบประสาทและสมอง

ดูแล ตรวจวินิจฉัย รักษา เด็กที่มีความผิดปกติทางด้านสมอง ไขสันหลัง เส้นประสาทและกล้ามเนื้อ  เช่น  ปวดศรีษะเฉียบพลันหรือเรื้อรัง  ;โรคลมชัก( Epilepsy, Seizure) โรคติดเชื้อทางระบบประสาท    เยื้อหุ้มสมองอักเสบ    สมองอักเสบ    ( meningitis, encephalitis ) เลือดออกในสมอง   เนื้องอกในสมอง สมองพิการ (Cerebral palsy)ขนาดศรีษะผิดปกติ (Macrocephaly /Microcephaly) กล้ามเนื้ออ่อนแรงจากสาเหตุต่างๆ  การเคลื่อนไหวผิดปกติ  (อาการเซทรงตัวไม่อยู่   หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายอยู่ไม่นิ่ง Abnormal involuntary movement )พัฒนาการช้าหรือ พัฒนาการถดถอย(เพื่อหาสาเหตุทางระบบประสาท)

คณะแพทย์

นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์

แพทย์เฉพาะทางด้านสมองและพัฒนาการ

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง