การตรวจอัลตร้าซาวนด์ (Ultrasound)


การนำคลื่นเสียงความถี่สูงมาใช้ประโยชน์ในการตรวจอวัยวะต่างๆของร่างกาย


รายละเอียดบริการ

การตรวจอัลตร้าซาวนด์ (Ultrasound)

1.  การตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen) เป็นการตรวจภายในช่องท้องเพื่อดูความผิดปกติของตับ ไต ถุงน้ำดี ตับอ่อน เป็นต้น

การเตรียมตัว   ควรงดน้ำ-งดอาหาร 6-8 ชั่วโมง

2.  การตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen) เป็นการตรวจภายในช่องท้องเพื่อดูความผิดปกติของอวัยวะในช่องท้องส่วนล่าง เช่น รังไข่ มดลูก  ต่อมลูกหมาก  หรือก้อนเนื้องอกในอุ้งเชิงกราน ซึ่งจะสามารถเห็นได้ดี ถ้ากระเพาะปัสสาวะมีน้ำอยู่เต็ม

การเตรียมตัว  ไม่ต้องงดน้ำ-งดอาหาร แต่ควรดื่มน้ำมากๆ แล้วกลั้นปัสสาวะไว้จนกว่าจะตรวจเสร็จ

3.  การตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) เป็นการตรวจดูความผิดปกติภายในช่องท้องทั้งหมด

การเตรียมตัว ควรงดน้ำ-งดอาหาร 6-8 ชั่วโมง และกลั้นปัสสาวะ

คณะแพทย์

พญ.วาสนา อุตสาหะ

รังสีแพทย์

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง