โปรแกรมตรวจสุขภาพ

หมวดหมู่:

โปรแกรมผู้สูงอายุ

เหมาะสำหรับบุคคลที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองโรคที่มีความเสี่ยงต่อผู้สูงอายุ เพื่อจะได้ทางแนวทางป้องกันและรักษาต่อไป

ตรวจสุขภาพประจำปี

ทางโรงพยาบาลบุญญาเวชได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสำหรับช่วงอายุ และมีหลากหลายโปรแกรม เช่น
โปรแกรม 1 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี โปรแกรม 2 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป

โรคหัวใจหัวใจ

โปรแกรมรักษ์หัวใจ (ตรวจสุขภาพ เพื่อร่างกายปลอดโรคภัย)

ตรวจสุขภาพ โรคเบาหวาน

โปรแกรมเบาหวาน(รู้ทันเบาหวาน ต้านทานโรคแทรกซ้อน)

ตรวจการคัดกรองโรคมะเร็ง

ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

โปรแกรมคู่รัก

เหมาะสำหรับคู่รักที่กำลังจะแต่งงาน หรือเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร