อัตราค่าห้องพัก

หมวดหมู่:

อัตราค่าห้องพัก

ทางโรงพยาบาลบุญญาเวช มีบริการห้องพักดังนี้
-ห้องเดี่ยว VIP
-ห้องเดี่ยว
-ห้องรวม ชาย/หญิง