วัคซีน

หมวดหมู่:

ไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ราคา 590.-/เข็ม (ไม่รวมค่าแพทย์)
มีบริการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มราคาพิเศษ (ฉีดนอกสถานที่หรือที่บริษัท)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกHPV (Gardasil)
4 สายพันธ์ุ (6,11,16,18)