ตรวจสุขภาพ โรคเบาหวาน


โปรแกรมเบาหวาน(รู้ทันเบาหวาน ต้านทานโรคแทรกซ้อน)


ตรวจสุขภาพโปรแกรมเบาหวาน (Diabetes Program)

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
2. ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (BMI)
3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
4. ตรวจน้ำตาลสะสม (HbA 1 C)
5. ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด (Urine Analysis)
6. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
7. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
8. ตรวจระดับไขมันเลือด (Cholesterol)
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
10.เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
11.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
12.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 

                          ราคา 1,600 บาท

      พร้อมรับอาหารว่าง,สมุดรายงานผล,บัตรสมาชิกบุญญาเวช 

       การเตรียมตัว : กรุณางดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8 ชั่วโมง