ตรวจสุขภาพโปรแกรมวันแม่


Package MOM:1 ราคา 1,250.-
Package MOM:2 ราคา 2,980.-(มา 2 จ่าย 1)
Package MOM:3 ราคา 5,900.-(มา 2 จ่าย 1) พร้อมอัลตร้าซาวด์


ตรวจสุขภาพโปรแกรมวันแม่ ( 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 62)

Package MOM : 1  

1.  ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Exam)

2.  ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (BMI)

3.  เอกซเรย์ทรวงอก-ดิจิตอล (Chest X-ray)

4.  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

5.  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

6.  ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)

7.  ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

8.  ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

9.  ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)

10.ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

11.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

12.ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid)

ราคา  1,250  บาท  (ปกติ 1,900.-)

Package MOM : 2  (มา 2 จ่าย 1)

1.  ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Exam)

2.  ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (BMI)

3.  เอกซเรย์ทรวงอก-ดิจิตอล (Chest X-ray)

4.  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

5.  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

6.  ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)

7.  ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

8.  ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

9.  ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)

10.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-C)

11.ตรวจการทำงานของตับ (SGPT / Alk.Phos)

12.ตรวจการทำงานของไต (BUN /Creatinine)

13.ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid)

 ราคา 2,980  บาท (ปกติ 5,960.-)

Package MOM : 3 (มา 2 จ่าย 1)  พร้อมอัลตร้าซาวด์

1.  ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Exam)

2.  ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (BMI)

3.  เอกซเรย์ทรวงอก-ดิจิตอล (Chest X-ray)

4.  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

5.  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

6.  ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)

7.  ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

8.  ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

9.  ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)

10.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-C)

11.ตรวจการทำงานของตับ (SGPT / Alk.Phos)

12.ตรวจการทำงานของไต (BUN / Creatinine)

13.ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid)

14.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen)

ราคา  5,900  บาท (ปกติ 11,800.-)

การเตรียมตัว :  ก่อนตรวจกรุณางดน้ำ-งดอาหาร อย่างน้อย 8 ชั่วโมง

พร้อมรับ : คูปองอาหารว่าง  , บัตรส่วนลด 10% ,  สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ