อัตราค่าห้องพัก


ทางโรงพยาบาลบุญญาเวช มีบริการห้องพักดังนี้
-ห้องเดี่ยว VIP
-ห้องเดี่ยว
-ห้องรวม ชาย/หญิง


อัตราค่าห้องพักโรงพยาบาลบุญญาเวช

ประเภทห้อง ราคาค่าห้อง ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าอาหาร 3 มื้อ
ห้องเดี่ยว VIP 3,900 600 500
ห้องเดี่ยว 2,900 500 400
ห้องรวม 2,000 300 400
ห้องสังเกตอาการ (Observe) เหมาจ่าย 1,000 บาท (ไม่เกิน 6 ชม.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2806-8885-7