วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV


วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกHPV (Gardasil)
4 สายพันธ์ุ (6,11,16,18)


ใครควรจะฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกบ้าง

          แนะนำให้ฉีดในผู้หญิงอายุ 9-26 ปี ทุกราย และควรเริ่มให้วัคซีนตั้งแต่ก่อนมี

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก หากผู้หญิงที่มีอายุ 26 ปี และมีเพศสัมพันธ์แล้ว ก็ควรได้รับ

วัคซีน

          เพื่อลดโอกาสการเกิดมะเร็งปากมดลูก ช่องคลอด อวัยวะเพศ  ทวารหนัก

และหูดหงอนไก่ได้ 70-90 %

ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส HPV

1.  การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อ HPV

2.  การเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ

3.  คู่นอนมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่น หรือชายอื่นหลายๆ คน

4.  การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย

การฉีดวัคซีนให้ได้ประสิทธิภาพ ควรฉีดให้ครบ 3 เข็ม ดังนี้

-  ฉีดเข็มที่ 2 หลังจากเข็มแรก 1-2 เดือน

-  ฉีดเข็มที่ 3 หลังจากเข็มแรก 6 เดือน

อัตราค่าบริการ  :  ราคา 2,850.-/เข็ม , เหมาจ่าย 3 เข็ม  ราคา 7,800.-

เพื่อความสะดวกกรุณาโทรนัดล่วงหน้า  โทร.0-2806-8885-7 , 0-2106-3524