โปรแกรมผู้สูงอายุ


เหมาะสำหรับบุคคลที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองโรคที่มีความเสี่ยงต่อผู้สูงอายุ เพื่อจะได้ทางแนวทางป้องกันและรักษาต่อไป


โปรแกรม 4 ผู้สูงอายุ

รายการตรวจ

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Exam)
2. ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (Body Mass Index)
3. เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
5. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC)
6. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
8. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
10. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
11. ตรวจหากรดยูริกในเลือด (Uric Acid)
12. ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin-Prep) สำหรับสุภาพสตรี
13. ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) สำหรับสุภาพบุรุษ
 

             ราคา 2,100 บาท

            พร้อมรับคูปองอาหารว่าง,สมุดรายงานผล,บัตรสมาชิกบุญญาเวช

         การเตรียมตัว :  ก่อนตรวจกรุณางดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8 ชั่วโมง