วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่


วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
3 สายพันธ์ุ ราคา 590.-/เข็ม (ไม่รวมค่าแพทย์)
4 สายพันธ์ ราคา 690.-/เข็ม (ไม่รวมค่าแพทย์)

มีบริการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มราคาพิเศษ (ฉีดนอกสถานที่หรือที่บริษัท)


ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้

ใครบ้างที่เสี่ยงเป็นโรคไข้หวัดใหญ่

1.  ผู้มีอายุเกิน 60  ปี

2.  ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หอดหืด โรคหัวใจ  โรคปอด และโรคไต

3.  เด็กอายุต่ำว่า 5 ปี

4.  หญิงตั้งครรภ์

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  โทรศัพท์ 0-2806-8885-7 , 0-2106-3524