ส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ (Cystoscopy)


การส่องกล้องเพื่อดูทางเดินปัสสาวะเป็นการตรวจภายในดูท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ รวมไปถึงท่อไต


รายละเอียดบริการ

คณะแพทย์

นพ.สรรชัย วิโรจน์แสงทอง

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ (Urologist)
**ส่องกล้องทางเดินปัสสวะ**

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง