คลินิกทันตกรรม(ทำฟัน-จัดฟัน)


พร้อมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัยที่มีปัญหาในช่องปากด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย สะอาดปราศจากการติดเชื้อ โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านต่างๆเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด


รายละเอียดบริการ

ทันตกรรมทั่วไป(General Dentistry)

การตรวจวินิฉัย การถ่ายเอกซเรย์ การให้คำปรึกษาพร้อม การวางแผนการรักษา

 • การถอนฟัน     เหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องทำการถอนฟันคือ:
 • มีอาการฟันผุมากจนถึงชั้นโพรงประสาทฟัน
 • มีปัญหาโรคเหงือกอย่างรุนแรง(gum disease)
 • ฟันหักแบบที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
 • มีปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่งและการขึ้นของฟันซึ่งทันตแพทย์เห็นสมควรที่จะถอน เช่นปัญหาฟันคุด
 • เพื่อเป็นการเตรียมก่อนเข้ารับการจัดฟัน
 • ขูดหินปูน   เป็นวิธีการทางทันตกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยกำจัดคราบหินปูนที่ติดบนผิวฟันซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ
 • การอุดฟัน    เป็นการกรอบริเวณที่ผุออกแล้วจึงทำการอุดด้วยทันตวัสดุ เช่น วัสดุอมัลกัม วัสดุเรซินสีเหมือนฟัน หรือ Inlays & Onlays

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics Dentistry)

สามารถใช้การจัดฟันอย่างเดียวช่วยแก้ปัญหาคนไข้ยิ้มเห็นเหงือกมาก โดยไม่ ต้องทำการผ่าตัด , แก้ไขปัญหาฟันที่ซ้อนเก ไม่มากนัก โดยใช้เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้แบบใส

ทันตกรรมรักษารากฟัน(Endodntics Dentistry)

การรักษารากฟันเป็นทันตกรรมแขนงหนึ่งที่มุ่งเน้นด้านการ รักษารากฟันและเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟัน ซึ่งสาเหตุโดยทั่วไปเกิดเนื่องมาจากการติดเชื้อบริเวณปลายรากฟัน หรือเกิดจากการหัก ร้าว หรือผุ ลึกลงไปจนถึงชั้นเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟันซึ่งมีเส้นประสาทและเส้นเลือด อยู่ ก่อให้เกิดอาการปวดและบวมที่บริเวณนั้น บางครั้งอาจเกิดความเสียหายต่อกระดูกขากรรไกรหรือกล้ามเนื้อ รวมถึงการติดเชื้อและการอักเสบในโพรงฟัน การรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงทีจึงมีความสำคัญและช่วยให้ผู้ป่วยยังคง สามารถเก็บฟันซี่นั้นได้ โดยไม่ต้องถูกถอนทิ้งไป

โดยในอดีตปัญหาเหล่านี้มักจะได้รับการแก้ไขด้วยการถอนฟันซี่นั้นทิ้งไป แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีการรักษาทางทันตกรรมรวมถึงเทคโนลยีด้านเทคนิค วัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรมที่ช่วยให้สามารถรักษาอาการดังกล่าวได้ด้วยการรักษารากฟัน ซึ่งช่วยให้ผู้เข้ารับบริการไม่ต้องสูญเสียฟันซี่นั้นไป

ทันตกรรมประดิษฐ์  (Prosthodontics Dentistry)

สามารถทำฟันเทียมทดแทนพื้นที่สูญเสียไปทั้ง ถอดได้และติดแน่นในกรณีฟันปลอมถอดได้บางส่วน ซึ่งมักมีปัญหาความไม่สวยงามจากตะขอและการขยับตัวไปมาเวลาเคี้ยวอาหาร เราสามารถทำให้เคี้ยวได้ใกล้เคียงกับฟันปลอมชนิดติดแน่นและไม่มีตะขอเกาะให้เสีย ความสวยงาม เป็นต้น

ทันตกรรมเด็ก  (Pedodontics Dentistry)

ทันตกรรมเด็กเป็นการให้ความสำคัญด้านการดูแลฟันของเด็ก ซึ่งรวมถึงการให้ความรู้และวิธีการดูแลฟันเด็ก ซึ่งให้ความสำคัญกับการดูแลฟันอย่างถูกวิธีและป้องกันการเกิดฟันผุทันตกรรมเด็กประกอบด้วย:

 • การให้ความรู้ด้านทันตกรรมและการจัดการพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
 • การดูแลและติดตามการขึ้นของฟัน
 • การตรวจสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ
 • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็ก
 • การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์
 • การทำความสะอาดและขัดฟัน
 • การบูรณะและการอุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
 • การเคลือบหลุมร่องฟันสำหรับฟันแท้
 • เครื่องมือคงสภาพฟัน (Space maintainer) และเครื่องมือขยายช่องว่าง (Space regainer)
 • การรักษารากฟันสำหรับฟันน้ำนมและการทำครอบฟันสแตนเลส

การฟอกสีฟัน  (Tooth Whitening)

มีปัจจัยต่างๆ เช่น อายุที่มากขึ้น คราบอาหารและเครื่องดื่มเช่น ชา กาแฟ คราบบุหรี่หรืออาจเกิดจากผลข้างเคียงของยาบางชนิดที่เปลี่ยนสีฟันของเราที่เคยขาวเงางามให้มีสีที่หม่นหมองมีคราบสีน้ำตาล และทำให้ฟันเหลืองดังนั้นการฟอกสีฟันจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสีฟันให้มีความขาวและเงางามมากขึ้น ดังนั้นการฟอกสีฟันสามารถแบ่งเป็น 2 วิธีคือ

 1. การฟอกสีฟัน แบบฟอกที่บ้าน ( HOME  TOOTH  WHITENING )
  การฟอกสีฟันโดยการนำน้ำยาฟอกสีฟันกลับไปฟอกสีฟันเองที่บ้าน ภายใต้การควบคุมดูแลของทันตแพทย์ เป็นระยะๆ คนไข้จำเป็นต้องพิมพ์ปาก ทำถาดพลาสติกสำหรับใสสารฟอกสีฟันให้คนไข้เฉพาะราย โดยถาดฟอกสีฟันจะต้องแนบพอดีกับตัวฟันและเหงือก และมีที่ว่างสำหรับใส่เจลฟอกสีฟัน โดยต้องใส่ทิ้งไว้ตลอดคืน นาน 10-15 วัน โดยทั่วไปในระหว่างการฟอกสีฟัน ทันตแพทย์จะนัดกลับมาประเมิณผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาปรับความเข้มข้นของสาร และระยะเวลาในการทำแต่ละครั้งให้เหมาะสมต่อไป
 2. การฟอกสีฟันด้วยเครื่องเลเซอร์ (LASER  TOOTH  WHITENING)
  เป็นวิทยาการใหม่ในการฟอกสีฟัน โดยใช้แสง Laser กระตุ้นสารฟอกสีฟันให้ทำงานได้ดีขึ้น เป็นการใช้ลักษณะเฉพาะของ Laser ที่เป็นสีเดียวและใช้ความถี่ของคลื่นร่วมกับความเข้มของแสงในการทำปฏิกิริยากับสารฟอกสีฟัน สามารถกระตุ้นปฏิกิริยาได้เร็วกว่าวิธีอื่น ๆ เป็นทางเลือกใหม่ในการฟอกสีฟันที่ปลอดภัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเวลาในการฟอกสีฟันให้ผลรวดเร็วภายใน 30-45 นาที

คณะแพทย์

พญ.ธัชดา ติงสุวาทิตย์

แพทย์อายุรกรรมโรคทั่วไป

ทพ.ปองพล สายสงเคราะห์

สาขาศัลยกรรมช่องปากเฉพาะทาง

ทพ.พุทธิพงศ์ ภัทรพนาวัน

สาขาทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.นันทรัตน์ วงศ์เจริญเกียรติ

ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.แก้วมณี เรืองฤทธิเดช

สาขาทันตกรรมทั่วไป

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง