วัคซีน

หมวดหมู่:

ไข้หวัดใหญ่ บุญญาเวช บางแค

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ราคา 590.-/เข็ม (ไม่รวมค่าแพทย์)
พิเศษสำหรับฉีดเป็นกลุ่ม (ฉีดนอกสถานที่หรือที่บริษัท)
จำนวน 31-50 คน ราคา 450.-/เข็ม
จำนวน 51-100 คน ราคา 395.-/เข็ม
จำนวน 101-150 คน ราคา 380.-/เข็ม
จำนวน 151 คนขึ้นไป ราคา 360.-/เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกHPV (Gardasil)
4 สายพันธ์ุ (6,11,16,18)