โปรแกรมวันแม่ Package MOM


ตรวจสุขภาพโปรแกรมวันแม่
วันนี้-31 สิงหาคม 2561


Package MOM : 1  ราคา 890.-

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)

2. ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (BMI)

3. เอกซเรย์ทรวงอกดิจิตอล (Digital X-ray)

4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

5. ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด (UA)

6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

7. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)

9. ตรวจการทำงานของตับ  (SGPT)

10. ตรวจการทำงานของตับ (Creatinine)

Package MOM : 2  ราคา 2,700.- (มา 2 จ่าย 1)

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)

2. ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (BMI)

3. เอกซเรย์ทรวงอกดิจิตอล (Digital X-ray)

4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

5.  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

6. ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด (UA)

7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)

10. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

11. ตรวจการทำงานของตับ (Alk.phos.)

12. ตรวจการทำงานของไต (BUN)

13. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

14. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid)

Package MOM : 3  ราคา 5,900.- พร้อมอัลตร้าวซาวด์ (มา 2 จ่าย 1)

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)

2. ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (BMI)

3. เอกซเรย์ทรวงอกดิจิตอล (Digital X-ray)

4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

6. ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด (UA)

7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)

10. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

11. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

12. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen)

การเตรียมตัว :  ตรวจทุกโปรแกรม กรุณางดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8 ชม.