ไข้หวัดใหญ่ บุญญาเวช บางแค


วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ราคา 590.-/เข็ม (ไม่รวมค่าแพทย์)
พิเศษสำหรับฉีดเป็นกลุ่ม (ฉีดนอกสถานที่หรือที่บริษัท)
จำนวน 31-50 คน ราคา 450.-/เข็ม
จำนวน 51-100 คน ราคา 395.-/เข็ม
จำนวน 101-150 คน ราคา 380.-/เข็ม
จำนวน 151 คนขึ้นไป ราคา 360.-/เข็ม


ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้

ใครบ้างที่เสี่ยงเป็นโรคไข้หวัดใหญ่

1.  ผู้มีอายุเกิน 60  ปี

2.  ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หอดหืด โรคหัวใจ  โรคปอด และโรคไต

3.  เด็กอายุต่ำว่า 5 ปี

4.  หญิงตั้งครรภ์

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  โทรศัพท์ 0-2806-8885-7  แผนกการตลาด