สิ่งอำนวยความสะดวก


สิ่งอำนวยความสะดวก
บุญญาเวช สหคลินิก มีห้องตรวจไว้รองรับผู้ป่วย จำนวน  6 ห้อง โดยแยกเป็นห้องตรวจโรคทั่วไป  ห้องตรวจสำหรับเด็กและภูมิแพ้ ห้องตรวจสำหรับผิวหนังความงามและเลเซอร์ ห้องสำหรับผู้ป่วยทำ Treatment ต่างๆ  ห้องทำ Laser ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รวมทั้งจี้ติ่งเนื้อ กระ หูด ต่างๆ รวมทั้งห้องตรวจภายใน ห้องDE-TOX(สำหรับสวนล้างลำไส้) ที่มีความมิดชิดเป็นส่วนตัว ส่วนบริเวณด้านหน้ามีเก้าอี้สำหรับผู้ป่วยและญาติ รอรับบริการที่กว้างขวางสะอาด สะดวก และมีลานจอดรถขนาดใหญ่ อยู่ด้านหน้าทางเข้าริมถนนเพื่อรองรับลูกค้าและญาติที่มาใช้บริการอย่างเพียงพอ

พยาบาลวิชาชีพ   บริการให้คำปรึกษาและซักประวัติเบื้องต้นก่อนเข้าพบแพทย์ รวมถึงดูแลเอาใจใส่คนไข้ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ

แผนกเวชระเบียน-ต้อนรับ บริการต้อนรับด้วยรอยยิ้ม ให้ข้อมูล ทำประวัติใหม่/ค้นหาบัตรเก่า ตรวจสอบสิทธิ และคอยอำนวยความสะดวก ประสานการบริการ แผนกต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยและและญาติได้รับความสะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง

  

แผนกปฎิบัติการ (LAB) มีนักเทคนิคการแพทย์ คอยตรวจสิ่งส่งตรวจต่างๆ เช่น เลือด,ปัสสาวะ  ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ

Facilities05

แผนกเอกซเรย์ (X - ray)  มีบริการเอกซเรย์ฟิล์มใหญ่ เช่น ทรองอก , ช่องท้อง , กระดูก เป็นต้น

Facilities06Facilities07

คลินิกทันตกรรม บริการทำฟัน -จัดฟัน ,ใส่ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน ,ถอนฟัน (เบิกประกันสังคม กรณีอุดฟัน,ขูดหินปูน,ถอนฟันและใส่ฟันปลอม) มีห้องตรวจรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 3 ห้อง พร้อมเครื่อง X-ray ฟันและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยสะอาดปลอดเชื้อ มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น T.V. หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สำหรับลูกค้าและญาติ รอรับบริการ

Facilities09