บุคลากรทางการแพทย์

วัน-เวลาทำการของแพทย์

ชื่อ-นามสกุลแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
พญ.บุญญา สัมฤทธิวณิชชา เฉพาะ Case นัด กรุณาโทรนัดล่วงหน้า เฉพาะ Case นัด กรุณาโทรนัดล่วงหน้า - เฉพาะ Case นัด กรุณาโทรนัดล่วงหน้า เฉพาะ Case นัด กรุณาโทรนัดล่วงหน้า - -
นพ.ทรงเกียรติ หลิวสุวรรณ 08.00 - 22.00 น. 08.00 - 22.00 น. 08.00 - 13.00 น. 08.00 - 22.00 น. 08.00 - 22.00 น. 08.00 - 17.00 น. 08.00 - 22.00 น.
พญ.ธัชดา ติงสุวาทิตย์ - - 13.00 - 21.00 น. - - 17.00-21.30 น. -
นพ.ปรีดา สง่าเจริญกิจ - - - 15.00 - 18.00 น - - -
นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ - - วันพุธ สัปดาห์ ที่ 1 , 3 , 5 ของเดือน เวลาออกตรวจ 17.30 - 20.30 น - - - -
พญ.สุธิดา ชัยธีระยานนท์ - - - - - เวลา 10.30 - 17.30 น กรุณาโทรนัดล่วงหน้า -
พญ.นริสา สถิตรักษ์วงศ์ - - - - - เสาร์ที่ 2 , 4 ของเดือน ออกตรวจเวลา 09.00 น. -
นพ.สรรชัย วิโรจน์แสงทอง - - วันพุธสัปดาห์ 4 ของเดือน กรุณาโทรนัดล่วงหน้า - - - -
พญ.ฉัตรพร กิตติตระกูล - - - - - - เฉพาะ Case นัด กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
ทพ.พุทธิพงศ์ ภัทรพนาวัน 09.00-19.00 น. - - - - - -
ทพ.ปองพล สายสงเคราะห์ - - - วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา ออกตรวจ 08.30-16.30 น. - - -
ทพญ.นันทรัตน์ วงศ์เจริญเกียรติ - - - - - - 08.00-12.00 น. อาทิตย์ที่ 4 ของเดือน
ทพญ.แก้วมณี เรืองฤทธิเดช - เวลา 10.00-19.00 น. - เวลา 10.00-19.00 น. เวลา 10.00-19.00 น. เวลา 10.00-19.00 น. เวลา 10.00-19.00 น.

คณะแพทย์

พญ.บุญญา สัมฤทธิวณิชชา

แพทย์เฉพาะทางด้านตจวิทยา

นพ.ทรงเกียรติ หลิวสุวรรณ

อายุรแพทย์
อายุรแพทย์โรคไต

พญ.ธัชดา ติงสุวาทิตย์

แพทย์อายุรกรรมโรคทั่วไป

นพ.ปรีดา สง่าเจริญกิจ

แพทย์เฉพะาทางด้านภูมิแพ้

นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์

แพทย์เฉพาะทางด้านสมองและพัฒนาการ

พญ.สุธิดา ชัยธีระยานนท์

แพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง

พญ.นริสา สถิตรักษ์วงศ์

รังสีแพทย์

นพ.สรรชัย วิโรจน์แสงทอง

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ (Urologist)
**ส่องกล้องทางเดินปัสสวะ**

พญ.ฉัตรพร กิตติตระกูล

ส่องกล้องทางเดินอาหาร

ทพ.พุทธิพงศ์ ภัทรพนาวัน

สาขาทันตกรรมทั่วไป

ทพ.ปองพล สายสงเคราะห์

สาขาศัลยกรรมช่องปากเฉพาะทาง

ทพญ.นันทรัตน์ วงศ์เจริญเกียรติ

ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.แก้วมณี เรืองฤทธิเดช

สาขาทันตกรรมทั่วไป